THÔNG TIN CHI TIẾT

Phân công công tác của Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Trích yếu nội dung:

Phân công công tác của Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Số ban hành: 622/TB-VHL
Ngày ban hành: 14/04/2020
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Công văn
Tên mục: Hành chính - Tổng hợp
Địa chỉ web:
Số đến: 236
Ngày đến: 15/04/2020
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download