THÔNG TIN CHI TIẾT

Quyết Định phê duyệt tạp chí KHCN 2020

Trích yếu nội dung:

Quyết Định phê duyệt tạp chí KHCN 2020

Số ban hành: 2620-QĐ-VHL
Ngày ban hành: 31/12/2019
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Kế hoạch - Tài chính
Địa chỉ web:
Số đến: 280
Ngày đến: 12/03/2020
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download