THÔNG TIN CHI TIẾT

QĐ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua tạp chí khoa học và công nghệ ngoại văn năm 2020.

Trích yếu nội dung:

QĐ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua tạp chí khoa học và công nghệ ngoại văn năm 2020.

Số ban hành: 791/QĐ-VHL
Ngày ban hành: 26/05/2020
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Chưa phân mục
Địa chỉ web:
Số đến: 303
Ngày đến: 26/05/2020
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download