THÔNG TIN CHI TIẾT

Quyết định phê duyệt bảo trì phần mềm thư viện điện tử

Trích yếu nội dung:

Quyết định phê duyệt bảo trì phần mềm thư viện điện tử

Số ban hành: 19/QĐ-TTTL
Ngày ban hành: 25/05/2020
Cơ quan ban hành: Trung tâm TTTL
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Hành chính - Tổng hợp
Địa chỉ web:
Số đến:
Ngày đến: 25/05/2020
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download