THÔNG TIN CHI TIẾT

Thành lập tổ chuyên gia đấu thầu năm 2020

Trích yếu nội dung:

Thành lập tổ chuyên gia đấu thầu năm 2020

Số ban hành: 20/QĐ-TTTL
Ngày ban hành: 26/05/2020
Cơ quan ban hành: Trung tâm TTTL
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Hành chính - Tổng hợp
Địa chỉ web:
Số đến:
Ngày đến: 26/05/2020
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download