THÔNG TIN CHI TIẾT

Quyết định phê duyệt mua sắm trang thiết bị 2020

Trích yếu nội dung:

Quyết định phê duyệt mua sắm trang thiết bị 2020

Số ban hành: 23/QĐ-TTTL
Ngày ban hành: 28/03/2020
Cơ quan ban hành: Trung tâm TTTL
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Hành chính - Tổng hợp
Địa chỉ web:
Số đến:
Ngày đến: 28/03/2020
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download