THÔNG TIN CHI TIẾT

Thông báo nội dung Nghị định số 58/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ

Trích yếu nội dung:

Thông báo nội dung Nghị định số 58/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ

Số ban hành: 1068-VHL-TCCB
Ngày ban hành: 08/06/2020
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Loại văn bản: Nghị định
Tên mục: Hành chính - Tổng hợp
Địa chỉ web:
Số đến: 321
Ngày đến: 09/06/2020
Tải file: