THÔNG TIN CHI TIẾT

Quyết định về việc bổ nhiệm Phó giám đốc Trung tâm Thông tin - Tư liệu.

Trích yếu nội dung:

Quyết định về việc bổ nhiệm Phó giám đốc Trung tâm Thông tin - Tư liệu.

Số ban hành: 1016/QĐ-VHL
Ngày ban hành: 25/06/2020
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Tổ chức - Cán bộ
Địa chỉ web:
Số đến: 345
Ngày đến: 26/06/2020
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download