THÔNG TIN CHI TIẾT

Chỉ thị về việc nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc trong thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Trích yếu nội dung:

Chỉ thị về việc nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc trong thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Số ban hành: 06/CT-VHL
Ngày ban hành: 26/06/2020
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Chỉ thị
Tên mục: Thông tin - Xuất bản
Địa chỉ web:
Số đến: 341
Ngày đến: 26/06/2020
Tải file: