THÔNG TIN CHI TIẾT

Nghị định quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành.

Trích yếu nội dung:

Nghị định quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành.

Số ban hành: 76/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành: 01/07/2020
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Loại văn bản: Nghị định
Tên mục: Hành chính - Tổng hợp
Địa chỉ web:
Số đến: 356
Ngày đến: 06/07/2020
Tải file: