THÔNG TIN CHI TIẾT

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

Trích yếu nội dung:

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

Số ban hành: 05/2020/TT-BKHĐT
Ngày ban hành: 30/06/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Loại văn bản: Thông tư
Tên mục: Thông tin - Xuất bản
Địa chỉ web:
Số đến: 357
Ngày đến: 06/07/2020
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download