THÔNG TIN CHI TIẾT

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thị hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc

Trích yếu nội dung:

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thị hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.

Số ban hành: 88/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành: 28/07/2020
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Loại văn bản: Nghị định
Tên mục: Thông tin - Xuất bản
Địa chỉ web:
Số đến: 384
Ngày đến: 30/07/2020
Tải file: