THÔNG TIN CHI TIẾT

Quyết định Phê duyêt kinh phí hỗ trợ mua sắm trang thiết bị cho phó giám đốc.

Trích yếu nội dung:

Quyết định Phê duyêt kinh phí hỗ trợ mua sắm trang thiết bị cho phó giám đốc.

Số ban hành: 1203/QĐ-VHL
Ngày ban hành: 05/08/2020
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Hành chính - Tổng hợp
Địa chỉ web:
Số đến: 393
Ngày đến: 05/08/2020
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download