THÔNG TIN CHI TIẾT

Báo cáo việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin

Trích yếu nội dung:

Báo cáo việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin

Số ban hành: 1560/VP
Ngày ban hành: 18/08/2020
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Báo cáo
Tên mục: Thông tin - Xuất bản
Địa chỉ web:
Số đến: 412
Ngày đến: 19/08/2020
Tải file: