THÔNG TIN CHI TIẾT

Quyết định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác lưu trữ tài liệu khoa học" thuộc dự án "Tăng cường năng lực phục vụ công tác lưu trữ tài liệu khoa học và công nghệ tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam"

Trích yếu nội dung:

Quyết định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác lưu trữ tài liệu khoa học" thuộc dự án "Tăng cường năng lực phục vụ  công tác lưu trữ tài liệu khoa học và công nghệ tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam"

Số ban hành: 39/QĐ-TTTL
Ngày ban hành: 18/08/2020
Cơ quan ban hành: Trung tâm TTTL
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Thông tin - Xuất bản
Địa chỉ web:
Số đến:
Ngày đến: 18/08/2020
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download