THÔNG TIN CHI TIẾT

Thực hiện Công văn số 9488/BTC-HCSN của Bộ Tài chính

Trích yếu nội dung:

Thực hiện Công văn số 9488/BTC-HCSN của Bộ Tài chính

Số ban hành: 1605/VHL-KHTC
Ngày ban hành: 24/08/2020
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Công văn
Tên mục: Kế hoạch - Tài chính
Địa chỉ web:
Số đến: 423
Ngày đến: 24/08/2020
Tải file: