THÔNG TIN CHI TIẾT

Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

Trích yếu nội dung:

Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

Số ban hành: 112/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành: 18/09/2020
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Loại văn bản: Nghị định
Tên mục: Tổ chức - Cán bộ
Địa chỉ web:
Số đến: 464
Ngày đến: 22/09/2020
Tải file: