THÔNG TIN CHI TIẾT

Kéo dài thời gian giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Vietnam Journal of Mathematics (Tạp chí Toán học) đối với ông Hoàng Xuân Phú từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2022

Trích yếu nội dung:

Kéo dài thời gian giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Vietnam Journal of Mathematics (Tạp chí Toán học) đối với ông Hoàng Xuân Phú từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2022

Số ban hành: 1896/QĐ-VHL
Ngày ban hành: 11/11/2020
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Tổ chức - Cán bộ
Địa chỉ web:
Số đến: 580
Ngày đến: 12/11/2020
Tải file: