THÔNG TIN CHI TIẾT

Thực hiện Thông tư số 07/2020/TT-BKHĐT ngày 30/9/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trích yếu nội dung:

Thực hiện Thông tư số 07/2020/TT-BKHĐT ngày 30/9/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Số ban hành: 2236/VHL-TCCB
Ngày ban hành: 12/11/2020
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Công văn
Tên mục: Thông tin - Xuất bản
Địa chỉ web:
Số đến: 578
Ngày đến: 12/11/2020
Tải file: