THÔNG TIN CHI TIẾT

Thực hiện Quyết định số 1765/QĐ-TTg ngày 09/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Trích yếu nội dung:

Thực hiện Quyết định số 1765/QĐ-TTg ngày 09/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Số ban hành: 2235/VHL-TCCB
Ngày ban hành: 12/11/2020
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Thông tin - Xuất bản
Địa chỉ web:
Số đến: 577
Ngày đến: 12/11/2020
Tải file: