THÔNG TIN CHI TIẾT

Về việc tặng danh hiệu

Trích yếu nội dung:

Về việc tặng danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc"

Số ban hành: 2227/QĐ-VHL
Ngày ban hành: 15/12/2020
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Tổ chức - Cán bộ
Địa chỉ web:
Số đến: 586
Ngày đến: 22/12/2020
Tải file: