THÔNG TIN CHI TIẾT

Sáp nhập Viện Vật lý ứng dụng và Thiết bị khoa học vào Viện Vật lý

Trích yếu nội dung:

Sáp nhập Viện Vật lý ứng dụng và Thiết bị khoa học vào Viện Vật lý

Số ban hành: 2354/QĐ-VHL
Ngày ban hành: 22/12/2020
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Tổ chức - Cán bộ
Địa chỉ web:
Số đến: 590
Ngày đến: 23/12/2020
Tải file: