THÔNG TIN CHI TIẾT

Hướng dẫn tuyển dụng viên chức

Trích yếu nội dung:

Hướng dẫn tuyển dụng viên chức

Số ban hành: 06/VHL-TCCB
Ngày ban hành: 05/01/2021
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Công văn
Tên mục: Tổ chức - Cán bộ
Địa chỉ web:
Số đến: 01
Ngày đến: 05/01/2021
Tải file: