THÔNG TIN CHI TIẾT

Phê duyệt nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN năm 2021

Trích yếu nội dung:

Phê duyệt nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN năm 2021

Số ban hành: 2606/QĐ-VHL
Ngày ban hành: 31/12/2020
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Kế hoạch - Tài chính
Địa chỉ web:
Số đến: 19
Ngày đến: 11/01/2021
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download