THÔNG TIN CHI TIẾT

Về việc giao chỉ tiêu tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 tạo nguồn cải cách tiền lương

Trích yếu nội dung:

Về việc giao chỉ tiêu tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 tạo nguồn cải cách tiền lương

Số ban hành: 2607/QĐ-VHL
Ngày ban hành: 31/12/2020
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Kế hoạch - Tài chính
Địa chỉ web:
Số đến: 20
Ngày đến: 11/01/2021
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download