THÔNG TIN CHI TIẾT

Phê duyệt kinh phí các nhiệm vụ hỗ trợ, phục vụ hoạt động khoa học và công nghệ năm 2021

Trích yếu nội dung:

Phê duyệt kinh phí các nhiệm vụ hỗ trợ, phục vụ hoạt động khoa học và công nghệ năm 2021

Số ban hành: 2612/QĐ-VHL
Ngày ban hành: 31/12/2020
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Kế hoạch - Tài chính
Địa chỉ web:
Số đến: 22
Ngày đến: 11/01/2021
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download