THÔNG TIN CHI TIẾT

Ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ huy quân sự Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Trích yếu nội dung:

Ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ huy quân sự Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Số ban hành: 43/QĐ-VHL
Ngày ban hành: 12/01/2021
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Tổ chức - Cán bộ
Địa chỉ web:
Số đến: 26
Ngày đến: 13/01/2021
Tải file: