THÔNG TIN CHI TIẾT

Quyết định về việc phê duyệt kết quả nhiệm vụ mua tạp chí KHCN ngoại văn và các nhiệm vụ hỗ trợ năm 2020 của TTTTTL

Trích yếu nội dung:

Quyết định về việc phê duyệt kết quả nhiệm vụ  mua tạp chí KHCN ngoại văn và các nhiệm vụ hỗ trợ năm 2020 của TTTTTL

Số ban hành: 62/QĐ-TTTL
Ngày ban hành: 22/12/2020
Cơ quan ban hành: Trung tâm TTTL
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Thông tin - Xuất bản
Địa chỉ web:
Số đến: 62/QĐ-TTTL
Ngày đến: 22/12/2020
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download