THÔNG TIN CHI TIẾT

Phương hướng nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2021

Trích yếu nội dung:

Phương hướng nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2021

Số ban hành: 292/VHL
Ngày ban hành: 01/03/2021
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Công văn
Tên mục: Hành chính - Tổng hợp
Địa chỉ web:
Số đến: 94
Ngày đến: 02/03/2021
Tải file: