THÔNG TIN CHI TIẾT

Quyết định về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của Trung tâm Thông tin - Tư liệu

Trích yếu nội dung:

Quyết định về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của Trung tâm Thông tin - Tư liệu

Số ban hành: 64/QĐ-TTTL
Ngày ban hành: 31/12/2020
Cơ quan ban hành: Trung tâm TTTL
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Tổ chức - Cán bộ
Địa chỉ web:
Số đến: 64
Ngày đến: 31/12/2020
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download