THÔNG TIN CHI TIẾT

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển KHCN Quốc gia ban hành kèm theo Nghị định số 23/2014/NĐ-CP

Trích yếu nội dung:

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển KHCN Quốc gia ban hành kèm theo Nghị định số 23/2014/NĐ-CP

Số ban hành: 19/2021/NĐ-CP
Ngày ban hành: 15/03/2021
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Loại văn bản: Nghị định
Tên mục: Thông tin - Xuất bản
Địa chỉ web:
Số đến: 125
Ngày đến: 16/03/2021
Tải file: