THÔNG TIN CHI TIẾT

Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 trong cán bộ Công chức, viên chức và người lao động

Trích yếu nội dung:

Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 trong cán bộ Công chức, viên chức và người lao động

Số ban hành: 22
Ngày ban hành: 17/03/2021
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Chưa phân loại
Tên mục: Chưa phân mục
Địa chỉ web:
Số đến: 130
Ngày đến: 19/03/2021
Tải file: