THÔNG TIN CHI TIẾT

Nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với viên chức theo chỉ tiêu năm 2020

Trích yếu nội dung:

Nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với viên chức theo chỉ tiêu năm 2020

Số ban hành: 486/VHL-TCCB
Ngày ban hành: 23/03/2021
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Công văn
Tên mục: Tổ chức - Cán bộ
Địa chỉ web:
Số đến: 151
Ngày đến: 29/03/2021
Tải file: