THÔNG TIN CHI TIẾT

Quyết định Về việc kết thúc hoạt động của Hội đồng Chỉ đạo Biên sọan Bách khoa toàn thư Việt Nam

Trích yếu nội dung:

Quyết định Về việc kết thúc hoạt động của Hội đồng Chỉ đạo Biên sọan Bách khoa toàn thư Việt Nam

Số ban hành: 480/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 29/03/2021
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Thông tin - Xuất bản
Địa chỉ web:
Số đến: 153
Ngày đến: 29/03/2021
Tải file: