THÔNG TIN CHI TIẾT

Ban hành Quy định tạm thời quản lý Chương trình thu hút các nhà khoa học trẻ vào công tác tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Trích yếu nội dung:

Ban hành Quy định tạm thời quản lý Chương trình thu hút các nhà khoa học trẻ vào công tác tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Số ban hành: 522/QĐ-VHL
Ngày ban hành: 31/03/2021
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Dự án, đề tài, nhiệm vụ
Tên mục: Hợp tác quốc tế
Địa chỉ web:
Số đến: 155
Ngày đến: 31/03/2021
Tải file: