THÔNG TIN CHI TIẾT

Phê duyệt dự án "Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, khai thác thông tin nghiên cứu KHCN trên nền tảng công nghệ 4.0 và chuẩn hóa bảo quản khai thác dữ liệu đầu ra nghiên cứu số của mạng thư viện" mã số TLTB01.01/21-23

Trích yếu nội dung:

Phê duyệt dự án "Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, khai thác thông tin nghiên cứu KHCN trên nền tảng công nghệ 4.0 và chuẩn hóa bảo quản khai thác dữ liệu đầu ra nghiên cứu số của mạng thư viện" mã số TLTB01.01/21-23

Số ban hành: 2135/QĐ-VHL
Ngày ban hành: 07/12/2020
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Kế hoạch - Tài chính
Địa chỉ web:
Số đến:
Ngày đến: 01/06/2021
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download