THÔNG TIN CHI TIẾT

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trích yếu nội dung:

 Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Số ban hành: 1078/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành: 31/05/2021
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Thông tin - Xuất bản
Địa chỉ web:
Số đến: 248
Ngày đến: 02/06/2021
Tải file: