THÔNG TIN CHI TIẾT

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 (điều chỉnh đợt tháng 6/2021)

Trích yếu nội dung:

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 (điều chỉnh đợt tháng 6/2021)

Số ban hành: 1036/QĐ-VHL
Ngày ban hành: 07/06/2021
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Kế hoạch - Tài chính
Địa chỉ web:
Số đến: 269
Ngày đến: 15/06/2021
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download