THÔNG TIN CHI TIẾT

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm thiết bị và phần mềm năm 2021" thuộc dự án "Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, khai thác thông tin nghiên cứu KHCN trên nền tảng công nghệ 4.0 và chuẩn hóa , bảo quản khai thác dữ liệu đầu ra nghiên cứu số của mạng thư viện"

Trích yếu nội dung:

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm thiết bị và phần mềm năm 2021" thuộc dự án "Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, khai thác thông tin nghiên cứu KHCN trên nền tảng công nghệ 4.0 và chuẩn hóa , bảo quản khai thác dữ liệu đầu ra nghiên cứu số của mạng thư viện"

Số ban hành: 1111/QĐ-VHL
Ngày ban hành: 17/06/2021
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Thông tin - Xuất bản
Địa chỉ web:
Số đến: 274
Ngày đến: 18/06/2021
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download