THÔNG TIN CHI TIẾT

Quyết định về việc giao dự toán chi NSNN năm 2021 (điều chỉnh đợt tháng 6 năm 2021)

Trích yếu nội dung:

Quyết định về việc giao dự toán chi NSNN năm 2021 (điều chỉnh đợt tháng 6 năm 2021)

Số ban hành: 1037/QĐ-VHL
Ngày ban hành: 07/06/2021
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Kế hoạch - Tài chính
Địa chỉ web:
Số đến: 270
Ngày đến: 15/06/2021
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download