THÔNG TIN CHI TIẾT

Giao nhiệm vụ thực hiện chế độ báo cáo thống kê nghành KHCN

Trích yếu nội dung:

Giao nhiệm vụ thực hiện chế độ báo cáo thống kê nghành KHCN

Số ban hành: 736/QĐ-VHL-KHTC
Ngày ban hành: 29/04/2021
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Thông tin - Xuất bản
Địa chỉ web:
Số đến: 185
Ngày đến: 29/06/2021
Tải file: