THÔNG TIN CHI TIẾT

Về việc giao chỉ tiêu cắt giảm, tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên còn lại năm 2021

Trích yếu nội dung:

Về việc giao chỉ tiêu cắt giảm, tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên còn lại năm 2021

Số ban hành: 1204/QĐ-VHL
Ngày ban hành: 28/09/2021
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Kế hoạch - Tài chính
Địa chỉ web:
Số đến: 299
Ngày đến: 01/07/2021
Tải file: