THÔNG TIN CHI TIẾT

Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử/ chính quyền điện tử của Viện HLKHCNVN

Trích yếu nội dung:

Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử/ chính quyền điện tử của Viện HLKHCNVN

Số ban hành: 1257/QĐ-VHL
Ngày ban hành: 09/07/2021
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Tổ chức - Cán bộ
Địa chỉ web:
Số đến: 314
Ngày đến: 09/07/2021
Tải file: