THÔNG TIN CHI TIẾT

Thông tư hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ

Trích yếu nội dung:

Thông tư hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ

Số ban hành: 10/2021/TT-BXD
Ngày ban hành: 25/08/2021
Cơ quan ban hành: Khác
Loại văn bản: Thông tư
Tên mục: Chưa phân mục
Địa chỉ web:
Số đến:
Ngày đến: 27/08/2021
Tải file: