THÔNG TIN CHI TIẾT

Thông tư quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; ứng phó sự cố và cứu nạn trong lĩnh vực đường sắt.

Trích yếu nội dung:
Thông tư quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; ứng phó sự cố và cứu nạn trong lĩnh vực đường sắt.


Số ban hành: 17/2021/TT-BGTVT
Ngày ban hành: 25/08/2021
Cơ quan ban hành: Khác
Loại văn bản: Thông tư
Tên mục: Chưa phân mục
Địa chỉ web:
Số đến:
Ngày đến: 27/08/2021
Tải file: