THÔNG TIN CHI TIẾT

Thông tư ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được

Trích yếu nội dung:

Thông tư ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được

Số ban hành: 05/2021/TT-BKHĐT
Ngày ban hành: 17/08/2021
Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Loại văn bản: Thông tư
Tên mục: Thông tin - Xuất bản
Địa chỉ web:
Số đến:
Ngày đến: 19/08/2021
Tải file: