THÔNG TIN CHI TIẾT

Ban hành Quy chế đánh giá đối với kế toán viên chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN

Trích yếu nội dung:

Ban hành Quy chế đánh giá đối với kế toán viên chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN

Số ban hành: 1529/QĐ-BTC
Ngày ban hành: 09/08/2021
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Hành chính - Tổng hợp
Địa chỉ web:
Số đến: 185
Ngày đến: 31/08/2021
Tải file: