THÔNG TIN CHI TIẾT

Phê duyệt kết quả nghiệm thu Dự án " Tăng cường trang thiết bị cho Thư viện số"

Trích yếu nội dung:

Phê duyệt kết quả nghiệm thu Dự án " Tăng cường trang thiết bị cho Thư viện số"

Số ban hành: 1429/QĐ-VHL
Ngày ban hành: 31/08/2021
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Kế hoạch - Tài chính
Địa chỉ web:
Số đến: 188
Ngày đến: 01/09/2021
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download