THÔNG TIN CHI TIẾT

Thông tư Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trích yếu nội dung:

Thông tư Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Số ban hành: 09/2021/TT-BVHTTDL
Ngày ban hành: 22/09/2021
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa TT&DL
Loại văn bản: Thông tư
Tên mục: Khoa học - Công nghệ
Địa chỉ web:
Số đến: 211
Ngày đến: 24/09/2021
Tải file: