THÔNG TIN CHI TIẾT

Phân công công tác Ban lãnh đạo Trung tâm Thông tin - Tư liệu

Trích yếu nội dung:

Phân công công tác Ban lãnh đạo Trung tâm Thông tin - Tư liệu

Số ban hành: 181-TB-TTTL
Ngày ban hành: 03/08/2020
Cơ quan ban hành: Trung tâm TTTL
Loại văn bản: Công văn
Tên mục: Tổ chức - Cán bộ
Địa chỉ web:
Số đến:
Ngày đến: 03/08/2020
Tải file: